AdlwBd xdDR eewk

gwvlw bxdK

bxdK Awiwbk oit

xgmn eKwmdw

Daily English

gwvlwbxm Itg xdDR / iwMwxRd

AdlwBd owxpZ

kxWI AdlwBd

Uxlxhmd

gwvlwbm

USA Newspaper

Canada Newspaper

PwKxk

ovgwb ovw

xoGdGd xgxgxo xhIG ktUwk
f xdDR Gdxgxo  

owP Bxd / dU owxho ehwBWwk

owiwxRK dUItwK

xiDxRK - AxWI - xhxWI

bZwgwo

xgxgc

gwvlwbm 1971

1971 gwOwxl RwxZk ogPt M#kgit BxZpwo xgRxrZ oit| oB KwxRZ M#kgit BxZpwo AwR hlxZ Awk xgKZ pQ| wcydZw xgkwcykw AwRI oxt| Gbk eewnKZwt ktQ gm K"xU bl Ggv Mwx|
ZwB Awod Awikw xfk bxL 1971 K| bxL Awiwbk M#kgit BxZpwo| odwxdZ Kxk Z^wbkK jwkw AwZZwM KkQd, oi pwxktQd- Awk BxZpwo ptQd Awiwbk M#kgit wcydZw j˦| dyP iwP aK xWok ej ixj֦ PlwKwlyd oitk xKQ Za Zl ckw plw:

.

elwxm aK cwdix

elwxm aK cwdix GKxU i dwUK gg mL ixRgk kpiwdk iiwxK pZwKw˫k Dek xdxiZ GB i dwUKxUk Kwxpdy, xPdwU I exkPwldw KkQd eLwZ KlwxiU Awgbl Mwfzfwk P#cky dwUKxU eai i pt ld 2004 owlk iwP iwo Zwkek xdDBtK gwvlwbmk AdK LwZdwiw AxhdZw-Axhdy okKwxk kwnk ht  H oit GB dwUK Axhdt kwxR pdxd

gg mL ixRgk kpiwdk iiwxK pZwKw˫k ovM LbKwk iwmZwK, Mwlwi AwRi, exoWU xRtwDk kpiwd, KYl AwxRR ewmw, gRll bw, iRk Wwxli, Zwpk VwKk, mwp iwtwˌi, dkl Bolwi ik, iwpgg Awly Pwny, K. Gi. Igwtbk kpiwd, KYl fwkK op AdKB  RxrZ xQld dwUKxUZ Zwkw K xKhwg pZwKw˫k ovM RxrZ xKvgw dyldwt RxrZ xQld Zwk GKxU xP Zl ckw ptQ ewt xZd NUwk GB dwUKxU bLZ xdPk e gUd xKK Kkd|

New York Bangla
Email Address: nybangla@gmail.com 
For refresh Press <Ctrl+F5> function key. Best viewed at 1024 x 768 pixels and Internet Explorer (Text Size Medium
If you get any Font problem. Please download font and copy it to your Windows Fonts folder. Click here to download Font 

Established : March 26, 2004